Chinese Herbal Tonic โทนิคสูตรสมุนไพรจีน

โทนิคสูตรสมุนไพรจีน Sheng Di Huang (Chinese Foxglove Root หรือ Radix, Rehmanniae Glutinosae)เป็นสมุนไพรในกลุ่มขับร้อนจากเลือด มีคุณสมบัติช่วยขับร้อนจากเลือดมีส่วนไปช่วยบำรุงหยินไปช่วยสร้างเลือดและสารหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นสมุนไพรที่นิยมใช้กันมากในผู้ที่มีอาการร้อน และสูญเสียน้ำจากสภาพหยินพร่องมีบทบาทสำคัญในการไปช่วยสมุนไพรตัวอื่นๆ ในการบำรุงเส้นผม หนังศีรษะและป้องกันอาการผมร่วง  และทำให้เส้นผมเกิดใหม่

Category:

Description