Chinese Herbal Shampoo แชมพูสูตรสมุนไพรจีนลดอาการผมร่วง

แชมพูสมุนไพร Dang Gui (Angelica Root หรือ Radix, Angelica Sinensis)เป็นสมุนไพรในกลุ่มบำรุงเลือด มีคุณสมบัติช่วยบำรุงและลดการติดขัดของการหมุนเวียนของเลือด มีส่วนช่วยในเสริมและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนังศีรษะจึงทำให้เส้นผมได้รับการหล่อเลี้ยงและเติบโตได้ดีขึ้น

Category:

Description