โรงงานเครื่องสำอาง

ขยายแบรนด์เครื่องสำอางของคุณทั่วโลกด้วยโรงงานเครื่องสำอางชั้นนำของเรา

โรงงานผลิตเครื่องสำอางและโรงงานผลิตอาหารเสริม The Twin Plus-M มีการดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม ในประเทศและระดับภูมิภาค โรงงานมีการผลิตเพื่อการส่งออกในหลากหลายประเทศโดยเฉพาะในเอเชีย อาทิเช่น จีน พม่า กัมพูชา เวียดนาม และยังส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เป็นต้น โรงงานผลิตเครื่องสำอางและโรงงานผลิตอาหารเสริม The Twin Plus-M มีการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9001, ASEAN GMP, Halal ซึ่งสามารถส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปขายได้ในทั่วประเทศและต่างประเทศครอบคลุมทั่วโลก   โรงงานผลิตเครื่องสำอางสำหรับการส่งออกในต่างประเทศ นอกจากจะต้องมีระบบการจัดการที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพ สิ่งสำคัญคือ ควรเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และมั่นใจในมาตรฐานการผลิต “มาตรฐาน GMP Cosmetic” เป็นมาตรฐานในการผลิตสินค้า เป็นเกณฑ์ควบคุมการผลิต ตลอดจนกระบวนการควบคุมให้ปฏิบัติตามการบริหารผลิตภัณฑ์แห่งรัฐหรือชุมชนนั้น เพื่อการวิจัย การผลิต การบริโภคและการประกอบการค้าที่ดีขึ้น   โดยมาตรฐาน GMP ถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญสำหรับโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ที่ผลิตเพื่อการจัดจำหน่ายภายในประเทศและเพื่อการส่งออก เป็นหลักเกณฑ์ในการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ผลิตสามารถนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการนำเข้าของแต่ละประเทศที่เราจะทำการส่งออก   นอกจากมาตรฐาน GMP…