11 เทรนด์สำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางไทยในการศึกษาและใช้ประโยชน์เพื่อการขยายตลาดเครื่องสำอางส่งออกสู่ตลาดจีน

จากข้อมูลเว็บไซต์ CBN Data ได้เปิดเผย 11 แนวโน้มสำคัญที่มีผลต่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอางจีน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางและบริษัทรับผลิตเครื่องสำอางส่งออก ที่จะศึกษาแนวโน้มสำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนี้ เพื่อพัฒนาสินค้าเครื่องสำอางที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคจีน ได้แก่                 ความปลอดภัยในเครื่องสำอางเด็ก ตั้งแต่ 1 มค. 2565 คณะกรรมการอาหารและยาของจีนได้ออกข้อกำหนดในการจัดการคุณภาพการผลิตเครื่องสำอางเด็กอย่างเข้มงวด หากมีการกระทำผิด จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง และตั้งแต่ 1 พค. 2565 เครื่องสำอางเด็กที่ขอขึ้นทะเบียน จะได้รับโลโก้พิเศษ Xiaojindun เพื่อการันตีคุณภาพและความปลอดภัย วัตถุดิบที่นำมารับผลิตเครื่องสำอางทุกชนิดต้องขึ้นทะเบียน เพื่อให้สามารถติดตามที่มาของวัตถุดิบและติดตามตัวโรงงานผลิตเครื่องสำอางได้ การแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ที่หลายแบรนด์หันมาลงทุนมากขึ้น สินค้าเครื่องสำอางประเภทชะลอวัย (Anti-aging) มีการเติบโตเพิ่มขึ้น และมีการขึ้นทะเบียนมากที่สุดในปี 2563 เกือบ 5,000 รายการ น้ำหอม เครื่องสำอางสำหรับผู้ชาย ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก มีแนวโน้มเติบโต คาดว่าในปี 2568 จะมีมูลค่าถึง 5.4…