วิธีการเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ได้มาตรฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจสร้างแบรนด์เครื่องสำอางหรืออาหารเสริม

วิธีการเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ได้มาตรฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจสร้างแบรนด์เครื่องสำอางหรืออาหารเสริม สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจสร้างแบรนด์เครื่องสำอางหรืออาหารเสริม คงจะมีคำถามว่า “ชั้นจะเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ไหนดี?” Healthybooth มีข้อแนะนำโรงงานที่เราควรเลือกในการผลิตเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมดังนี้ค่ะ 4 ข้อแนะนำในการเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตอาหารเสริม ควรเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ในการผลิตและน่าเชื่อถือ ควรมีสถานที่ผลิตที่ชัดเจน ควรมีการให้คำปรึกษาและมีการอบรม สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจในจำนวนที่ไม่มาก 1) ควรเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ในการผลิตและน่าเชื่อถือ  มาตรฐานในการผลิตคือสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GMP หรือ ISO ที่โรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายเหล่านี้ แสดงว่าเป็นโรงงานที่มีกระบวนการผลิตเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และสินค้ายังสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้อีก ซึ่ง Healthybooth ก็เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเครื่องสำอางและโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ได้รับมาตรฐานนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในการสร้างแบรนด์เพื่อการส่งออก หรือขายในประเทศได้ 2) ควรมีสถานที่ผลิตที่ชัดเจน ในการเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตอาหารเสริม เราควรจะไปดูโรงงานนั้นด้วยตนเองว่าเป็นโรงงานจริงหรือไม่ สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหน ตั้งมานานหรือยัง เพราะบางทีการดูข้อมูลในอินเตอร์เน็ตอย่างเดียว ไม่สามารถบ่งบอกว่าโรงงานที่เราเลือก จะเป็นโรงงานที่มีอยู่จริง ที่สามารถมีกระบวนการผลิตเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมที่ได้มาตรฐาน หรือถ้าไม่สามารถไปดูได้ด้วยตนเอง ควรจะเช็คข้อมูลชื่อโรงงานจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือ search ใน Google Map เพื่อตรวจสอบก่อนตัดสินใจ 3) ควรมีการให้คำปรึกษาหรือมีการอบรม การแข่งขันในยุคนี้ Healthybooth…